Meram Belediyesi Amblem Yarışması
Birincilik Ödülü


AMBLEMİN RASYONELİ

Meram İlçesi ve Belediyesi için geliştirilen amblem tasarlanırken, her şeyden önce, Meram’ın Anadolu Selçuklu Devleti’nin en güzel beldelerinden biri olduğu düşüncesiyle yola çıkıldı.

Bu nedenle, kullanılan ana tema, Selçuklu kültür ve sanatının temel figürlerinden biri olan sekiz köşeli yıldız olarak seçildi. Sekiz köşeli yıldız, eski Ortadoğu ve İslam medeniyetinde yaygın olarak kullanılan bir semboldür. Bu oktogramın iki şekli vardır. Biri üst üste iki kareden oluşan, diğeri ise asimetrik olarak tasarlanan bir yıldızdır.

Selçuklu mimarisinde ve çiniciliğinde de yaygın olarak kullanılan, iki kareden oluşturulmus¸ yıldız formu bu çalışmada esas alındı. Bu form, Selçuklu mimarisine egemen olan geometrik dengenin de en belirgin unsurudur.

Ayrıca sekizli yıldızı oluşturan parçalı form, dört adet M harfini içermektedir. İç içe giren M harfleri birlik ve beraberlik’in gücünü temsil etmektedir. Ambleme tipografik bir özellik de kazandırmaktadır.

Görüleceği gibi M harflerinin ortada birleşen kolları, sekizgen yıldızın içinde güçlü bir devinim ve dönme hareketi oluşturmaktadır.

Bu hareket, Mevleviliğin temel ritüellerinden semâyı sembolize etmektedir. Aynı zamanda Meram’ın mazisindeki eşsiz birikimi geleceğe taşıyan enerjiyi de vurgulamaktadır.

Amblemdeki hakim rengin yeşil olması ise, doğrudan doğruya Meram’ın doğal yapısını ve dillere destan Meram Bağları’nı ifade etmektedir. Yıldızın ortasındaki dairesel formlar Meram’daki bitki dokusunu, üzüm bağlarını ve meyve bahçelerini de temsil etmesi amacıyla düşünülmüştür.

Amblemin grafik yapısı, geleneksel değerleri korumakla birlikte, modern grafik sanatının temel unsurlarını bünyesinde taşıyacak şekilde tasarlanmıştır.Meram Yıldızı, görsel-kurumsal kimlik düzenlemelerinde ihtiyacı karşılayacak ve uygulamada sorun yaratmayacak özellikte özgün bir tasarımdır.

Amblemin kimliğini bütünleyen “Meram Belediyesi” yazısındaki tipografi de aynı anlayışla seçilmiştir.


KAYHAN BAŞPINAR © 2007 HER HAKKI SAKLIDIR.
Bu web sitesinde telifi ödenmemiş ve taslak amaçlı eserler yer alabilir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 14, 15, 16, 17. maddelerindeki eser sahipliği hakları ve 20,21,22,23,24. maddelerindeki mali haklar geregince devredilmemiş eserler kullanılamaz.